List Of Zip Files On The Web Site

This page is simply a listing of all the zip file available on the web site. Click on any link to directly download the zip file.

You can use the Downloads page to view the actual code within any zip file and then download the file.

ActivePrinter.zip
AlerterSample.zip
AlertSetup.zip
AlertSource.zip
AltKeyList.zip
APPEVENT.zip
ARR2COL.zip
ArrayFormulas.zip
ArraySupport.zip
Banding.zip
BetterWorkday.zip
CALENDAR.zip
CaseConvert.zip
CellView.zip
CharacterTests.zip
Clock.zip
Clock2.zip
CollectionsAndDictionaries.zip
ColumnsToTable.zip
ComAddInInstaller.zip
Compare.zip
ContentBanding.zip
CreatingATreeView.zip
DateFunctions1.zip
DateInterval.zip
Dates.zip
DateTime2.zip
DayOfWeekFunctions.zip
DFunctions.zip
DirTree.zip
DirTreeLite.zip
DistinctValues.zip
DLLNameOfCOMAddin.zip
Duplicates.zip
DynaChart.zip
EventSeq.zip
EveryNth.zip
ExampleAutomationAddIn.zip
ExampleCAIProject.zip
ExampleCOMAddIn.zip
ExcelToXML.zip
ExcelVersionExists.zip
FileExtensionModules.zip
FileTree.zip
FindAll.zip
FirstLast.zip
FlexLookup.zip
formposition.zip
Fractional.zip
GetDistinct.zip
GetInfo.zip
getinfo2.zip
GetSetFileDateTime.zip
GetSetProp.zip
ImportSheet.zip
Keys.zip
LatLong.zip
LatLongExample.zip
LBXUtils.zip
LinkedListBoxes.zip
ListBoxUtils.zip
LISTS.zip
Lists2.zip
LocalTimeAndGMT.zip
lookup.zip
Lookups2.zip
MAPI.zip
MathNET.zip
MatrixToVector.zip
MergeDistinct.zip
MINMAX.zip
modActivateExcel.zip
modActivateOtherInstance.zip
modActivateOtherInstance64.zip
modArraySupport.zip
modArrayUtilities.zip
modAverageNonZero.zip
modBetterNetWorkdays.zip
modBetterSplit.zip
modBetterWorkday.zip
modBitsAndBytes.zip
modBrowseFolder.zip
modClipboard.zip
modCloneFolder.zip
modCloneFolderEx.zip
modCollectionAndDictionaries.zip
modColorFunctions.zip
modCountType.zip
modDayOfWeekFunctions.zip
modDeleteDupsFilter.zip
modDistinctValues.zip
modDLLNameOfComAddin.zip
modDLLOfComAddin.zip
modDocumentProperties.zip
modDownloadFile.zip
modDST.zip
modEmail.zip
modEmptyFolder.zip
modEnumValueNames.zip
modExportDelimited.zip
modExportFixedWidth.zip
modFileDescription.zip
modFindAll.zip
modFindAllWithSearchDirection64.zip
modFindUltilities.zip
modFolderTree.zip
modFormatMessage.zip
modFormControl.zip
modGetRecentFile.zip
modGetSetFileTimes.zip
modGetSetProps.zip
modGetSystemErrorMessageText.zip
modGetUserDirectory.zip
modHiddenNames.zip
modImportBigFiles.zip
modImportBigFilesFunction.zip
modImportCSV.zip
modImportFixedWidth.zip
modInsertProcNames.zip
modInstalledVersions.zip
modIsArraySorted.zip
modIsFileOpen.zip
modKeyState.zip
modLastCell.zip
modListBoxUtils.zip
modListPrinters.zip
modLocalTimeAndGMT.zip
modMakeMultiDir.zip
modMakeMultiStepDirectory.zip
modMergeDistinct.zip
modPrintMultipleSheets.zip
modQSortInPlace.zip
modQSortObjectsInPlace.zip
modQuickDirTree.zip
modRandomLongs.zip
modRandomNumbers.zip
modRecentFile2.zip
modRecycle.zip
modRecycleSimple.zip
modRecycleVBA.zip
modRegAndMsg.zip
modRegistry.zip
modSendMail.zip
modSeriesInfo.zip
modSetFormOpacity.zip
modSetIcon.zip
modSheetFunctions.zip
modSheetNames.zip
modShellAndWait.zip
modShellAndWaitEnhanced.zip
modShellAndWaitEnhancedVB6.zip
modShellAndWaitSimple.zip
modShellAndWaitSimpleVB6.zip
modShuffleArray.zip
modSizeAndTrim.zip
modSortingWorksheets.zip
modSplitEx.zip
modSplitMultiDelims.zip
modStringConcat.zip
modTempFilesAndFolders.zip
modTimeConversionFunctions.zip
modTimeZones.zip
modWait.zip
modWaitForFileClose.zip
modWeekNumbers.zip
modWindowCaption.zip
NameBox.zip
NoBlanks.zip
overtime.zip
PivotTables.zip
PowerPointRenamer.zip
PrimeFunctions.zip
Procs.zip
ProgInfoFromExtension.zip
QSortInPlace.zip
QSortObjectsInPlace.zip
RandomNumbers.zip
rank.zip
Rank2.zip
Registry.zip
ReturnsAndParams.zip
RouteMerge.zip
RowAndColumnToMatrix.zip
RowLiner.zip
SaveCopyAndZip.zip
SaveCopyAndZipSetup.zip
ScrollEvents.zip
Search.zip
SetParent.zip
ShellAndWait.zip
ShellAndWaitVB6.zip
SplitDates.zip
SubClassForVSCROLL.zip
SumDiagonal.zip
SUMEVERY.zip
Sums.zip
symbolize.zip
Text.zip
TimeBomb.zip
TimedClose.zip
TimeZone.zip
tli.zip
TLIUtils.zip
TypeLib.zip
UNIQUE.zip
UserFormControl.zip
VBAImplements.zip
VBE.zip
VbeImportExport.zip
VBEKeys.zip
VBEMenus.zip
VbeMultiDLL.zip
WeekNumbers.zip
WorkbookCommandBar.zip
WorkbookCommandBarSetup.zip
XKR8R.zip
XLTLI.zip
XRay.zip

ShortFadeBar
LastUpdate This page last updated: 23-Jan-2017.

-->